editorial

Är det ”högt i tak” i företaget? Då är det dags att skaffa en entresol. Entresoler installeras vanligtvis i företag som behöver ytterligare utrymme, men det är inget som man bara har användning för i företag. Man kan hitta entresoler i en mängd olika byggnader, från gamla kyrkor till moderna bostadshus. Entresolplan är smarta lösningar där man har bra takhöjd. De utökar den visuella räckvidden och ger rummet en varmare och mer inbjudande känsla.

 

Några användbara tips

Man ska tänka på entresolens syfte. Behöver man ett extra vilrum, mer arbetsyta eller ett bibliotek? Oavsett syfte måste en entresol följa de rådande bygg- och konstruktionsreglerna, och samtidigt vara lättillgänglig och praktisk, särskilt när den används för en vanlig daglig aktivitet. 

En entresol är inte detsamma som en våning. Och eftersom entresoler sällan beaktas i byggnadens totala kvadratmeter, påverkar de inte hyran. Men hur bygger man en entresol? Entresolen kan installeras som ett fristående plan i lokalen eller också fästas i de befintliga väggarna.

Den viktigaste aspekten av en helt ny entresol är vilken typ av funktion den fyller. Till att börja med måste den vara robust. Oftast är det den befintliga byggnadens karaktär som avgör om entresolen ska byggas med metall, betong, glasfiber eller trä. Eller en blandning av dessa material. Se på några exempel här: https://www.svelag.se/entresol/.

 

entresol

 

Entresol som ögongodis

Naturligtvis kan man gå ett steg längre och använda sin kreativitet, men i sådana fall måste man vara extra försiktig med materialets uthållighet. Om man använder material som ger en öppen känsla, liksom genomskinligt glas, måste man förstärka entresolplanet på så sätt som säkerställer att entresolen håller.

Man ska alltid ha i åtanke att en entresol är mer iögonfallande än ett vanligt våningsplan. Om en entresol inte är vacker och tilltalande, blir den inget annat än en klumpig struktur som bara tar plats och ger åskådaren avsmak.