editorial

Det är många som har fastnat för padel och gärna tillbringar all ledig tid på banan. Men sporten är så populär att det kan vara svårt att hitta en ledig bana. Ibland är det dessutom långt till närmsta padelbana. Detta har fått många att önska sig en egen bana hemma på tomten. Men går det att bygga en padelbana hemma och måste man ha bygglov?

Ännu så länge behöver man faktiskt inget bygglov för att anlägga en padelbana på den egna marken. I alla fall inte så länge den inte har något tak. Men det kan ändå vara klokt att tänka sig för då ljudet kan vara störande för grannarna. Kanske kan man erbjuda grannarna att också få spela eller varför inte bygga en padelbana tillsammans?

 

bygga padelbana

 

Markarbetet är jätteviktigt

Att bygga padelbana är egentligen inte så komplicerat, men precis som med all annan byggnation är markarbetet jätteviktigt, framförallt om man bygger en bana utomhus. Då är det viktigt att se till att dräneringen fungerar så att banan inte blir översvämmad. För att kunna använda banan när det är mörkt behövs det belysning och då måste man även dra el. De flesta padelbanor har konstgräs men för att det ska fungera måste detta läggas på en gjuten betongplatta. Det är jätteviktigt att betongplattan är helt plan och utan ojämnheter, annars går det inte att skapa en bra padelbana.

Hur mycket kostar det att bygga en padelbana?

Hur mycket det kostar att bygga en padelbana beror på om man vill ha en singel- eller dubbelbana. Tänker man sig att man ska bygga en padelbana i en redan befintlig sporthall är det givetvis billigare eftersom man då slipper en hel del av grundarbetet och inte heller behöver dra el. Enklast är att vända sig till en återförsäljare av padelbanor som exempelvis detta företag: https://scandinavianpadel.se/p/padelbanor/.