De allra flesta av oss kommer vid något tillfälle i livet ställas inför dödsfall. När det handlar om bouppteckning är det troligen en släkting till oss som avlidit. Sådant är aldrig roligt men det är bra att veta vad som krävs och vad som händer.

Vad är en bouppteckning ens? Jo, det är en förteckning över en avliden persons tillgångar och skulder. Förutom detta innehåller en bouppteckning också information om dödsbodelägare, eventuella testamenten och annan viktig information som kan påverka dödsboet. 

Som dödsbodelägare är du en person som kan vara arvsberättigad och kommer att bli kontaktad.

 

Vad ska tas med i en bouppteckning?

Det anses sällan nödvändigt att göra en detaljerad uppteckning av vartenda föremål som den avlidna ägt. Saker som köksutensilier och sänglinne brukar vanligen samlas ihop och möjligen antecknas som normal utrustning i hemmet.

Däremot ska fast egendom alltid tas upp. Fastigheter, fordon och andra värdefulla tillgångar är exempel på detta. Banktillgångar är givetvis även de obligatoriska att ta med. 

På skuldsidan går man igenom alla skulder den avlidna har vid dödsfallet – stora som små. Gåvor som kan anses som förskott på arv, testamenten och eventuella utfallande försäkringar är annat som skall finnas med i bouppteckningen.

 

Kontakta en jurist

Om du hamnat i den situationen att du behöver ha hjälp med en bouppteckning är det en varm rekommendation att ta kontakt med en kunnig jurist. Enligt lag ska en så kallad bouppteckningsförrättning ske inom tre månader efter dödstillfället. Därefter ska själva bouppteckningen vara klar senast en månad efter det.

I de allra flesta fall är det ett odramatiskt förfarande. Att ta hjälp från en jurist är ändå ett klokt beslut med tanke på det arbete som krävs för att få fram samtliga uppgifter som behövs. 

En korrekt utförd bouppteckning utgör grunden för att livet för arvingar och andra berörda ska kunna gå vidare.