Det är absolut inte ovanligt att drabbas av grå starr, framför allt efter att man har fyllt 60 år. Linsen blir grumlig och det leder till en synnedsättning. Normala symptom är, förutom grumlig syn, att man blir ljuskänslig och upplever synen som dimmig. Grå starr kallas även medicinsk katarakt vilket kan vara bra att veta när man kommer i kontakt med sjukvården. Det finns idag olika behandlingar såsom operation där man byter ut den grumliga linsen. Själva linsen som sätts in är konstgjord. Det är ett enkelt ingrepp som går snabbt och det är ingen lång återhämtningstid.

 

Operera grå starr, ett bra alternativ

Många väljer att operera grå starr då det är en enkel och ganska snabbt utförd operation. Det går att få en operation via Landstinget men många väljer privata alternativ då köerna kan vara långa hos Landstinget. Operationen mot grå starr håller också mycket länge. När det kommer till kostnaden bör man sätta den i relation till vad glasögon och linser kostar över en längre tidsperiod. Operation är smärtfri och många är tillbaka på jobbet redan dagen efter ingreppet. Är du orolig inför operationen kan du även få lugnande. Så innan operationen, överväg för- och nackdelar.

 

 

Förväxla inte grå starr och grön starr

Grön starr är något helt annat än grå starr och ska inte förväxlas. Grön starr, vilket egentligen heter glaukom är en skada i ögats synnerv. Drabbas man av grön starr förtvinar en del nervtrådar och vid utebliven behandling leder det till att synfältet krymper. Grön starr kan var ärftligt och grön starr drabbar i regel personer över 75 år. Det går att lindra symptomen men obehandlat så kan det leda till blindhet. Därför är det extra viktigt att kontakta sjukvården om man misstänker man lider av grön starr så man kan sätta in behandling så fort som möjligt.