Hur minireningsverk fungerar och deras olika tillämpningar
Ett reningsverk, även kallat avloppsreningsverk, är en anläggning där avloppsvatten från hushåll och industrier behandlas innan det släpps ut i närliggande vattendrag. Huvudsyftet med ett reningsverk är att avlägsna föroreningar från avloppsvattnet så att vattnet kan återanvändas eller släppas ut i miljön på ett säkert sätt. Det finns olika typer av avloppsreningsverk och alla är utformade för att behandla en viss typ av avfall Minireningsverk b...