Det finns otroligt mycket att tänka på när man ska bygga ett hus och det är sällan speciellt smart att ta genvägar. Gör man allt grundligt från början till slut så skapar man goda förutsättningar för att huset kommer att hålla sig i mycket gott skick i väldigt lång tid framöver. För den som ska bygga hus så kan fokus ofta ligga på planlösning och design, vilket såklart är viktigt om man ska trivas. Vill man dock ha en stabil konstruktion på en trygg grund så är det viktigt att först och främst lägga fokus på tomten samt val av husgrund. 

En geoteknisk undersökning kan göra att man slipper sättningsskador

Det finns flera anledningar till att man bör göra en geoteknisk undersökning på tomten där man har planerat att bygga sitt hus, många gånger är det till och med ett krav. Detta eftersom god kännedom om marken (när det gäller bland annat jordlagerföljd, grundvattenförhållanden och jordegenskaper) är viktigt för att kunna veta om det krävs åtgärder innan bygget startar samt vilken husgrund som blir bäst utifrån tomten och vad som ska byggas.

geoteknisk undersökning

Är det till exempel väldigt mjuk mark på tomten där man ska bygga så är det viktigt att stabilisera den för att undvika sättningsskador på huset. Sättningsskador kan till exempel uppstå i form av sprickor på golv, väggar, fasad och grundmur. Det kan även handla om lutande golv, fönster eller dörrar som är svåra att öppna och stänga samt stopp i avlopp på grund av felaktigt fall eller förändringar i marknivåer.

Anlita företag för noggrann geoteknisk undersökning

Det är helt enkelt en mycket god idé att anlita ett företag som kan utföra en geoteknisk undersökning så snart man bestämt sig för att bygga ett hus. Geogrund är ett företag som utför noggranna markundersökningar åt både företag och privatpersoner. Deras fältarbete och den analys som de gör ger de bästa förutsättningarna för en stabil grund.