editorial

Det skulle vara otänkbart idag att inte ha någon form av vägmarkeringar i vårt samhälle. Bara föreställ dig vilket kaotiskt trafik-klimat vi skulle ha. Vi tar alla vägmarkeringar för givna idag, men det kan vara bra att veta vart man ska vända sig om man själv behöver markeringar målade. Det kan röra sig om tillfälliga markeringar som vid en ombyggnation, eller en permanent vägvisare vid en parkering eller bro. För att få hjälp med professionella och hållbara vägmarkeringar, så kan du ta reda på mer här.

Som ni vet så handlar vägmarkeringar om mer än bara den streckade mittlinjen på motorvägen. Förutom alla varianter av skiljelinjer, pilar och parkeringsrutor, så kan den som jobbar med professionell vägmarkering även vara behjälplig med uppmålning av spel- och lekmarkeringar vid både skolor och idrottsanläggningar. Även logotyper kan målas upp på exempelvis parkeringar för ökad tydlighet.

 

image

 

Hållbart och pålitligt i alla avseenden

För att skapa hållbara vägmarkeringar som står emot väder och vind, används en särskild sorts termoplast som är miljöcertifierad enligt ISO 9001 och 14001. Detta material har lång livslängd och tål hög påfrestning från både trafik och väder. Att man använder miljövänliga material är idag en självklarhet. Behöver ni komma i kontakt med en leverantör av termoplast kan ofta den som målar vägmarkeringar sälja denna om ni är intresserade av att göra era markeringar själva. 

När det blivit dags att ta kontakt med en leverantör av vägmarkeringar, underlättar det alltid om ni har framlagt tydligt projektets omfattning för att kunna få ett bra kostnadsförslag. Då kan ni även få svart på vitt när uppdraget kommer att vara slutfört också, så det inte uppstår missförstånd kring det. Vissa uppdrag kan utföras dagtid medan andra, av hänsyn till trafiken, bäst utförs under dygnets mörka timmar. En pålitlig leverantör av vägmarkeringar har flexibilitet som ett av sina nyckelord.