För den som arbetar med starka kemikalier av olika slag så finns det en hel del att tänka på. Särskilt när det kommer till säkerheten. Både vid användning och vid förvaring är det viktigt att följa regler, säkerhetsrutiner och försiktighetsåtgärder för att undvika att olyckor sker. En viktig säkerhetsrutin är att alltid förvara kemikalierna i ett särskilt kemikalieskåp. Det finns flera olika varianter av kemikalieskåp för att passa alla sorter av förvaring och även för olika verksamheters specifika behov.

 

Saker att tänka på vid köp av ett nytt skåp

 

Det finns dock flera saker att fundera över innan man investerar i ett nytt kemikalieskåp. Till exempel vilken sorts kemikalier som ska förvaras i det. Det finns så kallade säkerhetsdatablad (kallas även för SDB eller MSDS) där det står angivet hur kemikalierna ska förvaras. Kanske behövs det mer än ett skåp eftersom en del kemikalier inte får samförvaras på grund av risk för reaktioner om de skulle råka blandas. Det är också viktigt att tänka på vilken temperatur skåpet ska ha och om det ska stå inom- eller utomhus. Även mängden kemikalier som ska förvaras påverkar valet av kemikalieskåp.

 

 

Fler saker att tänka på

Ibland kan det behövas extra skyddsåtgärder vid kemikalieförvaring som till exempel invallning. Det innebär att kemikalierna ska förvaras i en extra skyddande behållare för att förhindra ett eventuellt läckage. Detta gäller till exempel för brandfarliga och miljöfarliga produkter.  Det är även bra att tänka på hur kemikalieskåpet kommer användas, vilka som kommer hantera produkterna och hur ofta.

Kort sagt, eftersom det finns många regler, riktlinjer och säkerhetsrekommendationer kring förvaringen av kemikalier är det bäst att läsa på ordentligt när man ska välja ut ett nytt kemikalieskåp. Då blir det enklare att välja rätt skåp och få den bästa sortens förvaring för just de kemikalier som man handskas med.