Det har alltid funnits virus som sprider sig bland oss människor. Ibland handlar det om virus som sprider sig snabbare än vanligt. Då är det extra viktigt att göra en virussanering. Med en virussanering rengör man ytorna med hjälp av ett medel som dödar olika virus. 

Det är viktigt att alla tar sitt ansvar i samhället. Virussanering kan man göra överallt, det är kanske inte lika vanligt att man behöver det i sitt hem. Men tänk till exempel trapphuset: många går in och ut därifrån dagligen. Detta gäller även andra offentliga ställen.

 

Rätt utrustning

Man bör inte göra en virussanering själv. Detta då du kan utsätta dig för en onödig risk. De som utför virussaneringen skyddar även sig själva. Det finns speciell skyddsutrustning de har på sig för att inte själva bli smittade av eventuella virus. Man bör inte ge sig på det om man inte har allt som krävs för det.

 

 

När man gör virussaneringen används dessutom ett speciellt medel. Detta ska även vara korrekt utblandat för att få det så effektivt som möjligt. En virussanering är viktig, men för att den ska vara fungerande måste den utföras på rätt sätt. Lämna över det till de som kan och vet vad de gör för att skydda sig själva och få bort viruset. 

 

Utsatta ställen

Vissa ställen blir mer utsatta än andra. Då är det givetvis också viktigt att dessa ställen virussaneras noggrant. Det är inte lätt att tänka på alla dessa ställen själv. Men det behöver du inte göra heller. Lämnar du över arbetet har de koll på de utsatta ställena. 

Dörrhandtag är ett väldigt utsatt ställe, dessa dras i flera gånger dagligen av olika människor. Många ställen är extra utsatta, framförallt de offentliga ställena. Det kan till exempel vara en bankomat: olika människor pillar på knapparna där flera gånger dagligen.