Det blåser en hel del i Skåne vilket man också kan se på landskapets karakteristiskt sneda träd. De ofta ganska hårda vindarna och stormarna gör att man som markägare måste hålla lite extra koll på sina träd så att de inte knäcks och orsakar olyckor och skador. Det är bland annat en av anledningarna till att man sällan ser riktigt stora träd i närheten av vägar i Skåne. 

Riktigt stora träd kan man behöva ta ned, särskilt om de står nära hus och riskerar att knäckas och kanske falla över någon byggnad. Men stora träd vars grenar skrapar mot fasad och tak kan också ställa till stor skada och behöva tas ned av den orsaken. Sådana träd kan man heller sällan själv fälla då det är alltför riskabelt. I stället måste man ta hjälp av en arborist som kan ta ned trädet på ett säkert sätt genom sektionsfällning.

 

 

Få trädet bortforslat och marken återställd

Vid sektionsfällning av träd klättrar arboristen ofta upp i trädet för att lättare komma åt att såga ned grenarna. De olika delarna firas sedan ned med hjälp av rep. Vid mer komplicerade fall kan man ibland behöva använda en skylift eller en lyftkran för att få ned de olika delarna. Ofta kan man också få hjälp med att få trädet bortforslat eller sågat till ved om man hellre vill det. Men man kan även få hjälp med att återställa marken eller återplantering av träd med mera.

Vill man ha hjälp med trädfällning i Skåne ska man ta in offerter från mer än en arborist och jämföra priser. Det kan vara bra att be om att få en specificerad offert så att man ser vad de olika tjänsterna kostar. Då blir det också enklare att välja bort sådant som man tycker är för kostsamt och kanske kan göra själv.