Ett hus med dålig dränering kan drabbas av mycket kostsamma fuktskador på grund av att regnvatten, smältvatten och grundvatten stannar kvar vid husgrunden. Det kan med tiden göra att betong luckras upp, armering och rör rostar och att fukten stiger uppåt i fastigheten. Därför är det väldigt viktigt att se till så att man har välfungerande dränering runt sitt hus, annars kan man en dag stå där med med en bostad som fått väldigt kostsamma skador.

Byt ut system som inte fungerar

Idag finns det bra metoder för att leda undan vatten från fastigheten, men det har inte alltid funnits lika bra material och tillvägagångssätt. Därför kan det bli aktuellt att med tiden byta ut ett gammalt dräneringssystem. Ibland kan det även vara så att nyare dräneringar slutar fungera som de ska, till exempel på grund av att rören som ska leda bort vattnet har fått skador eller att grundvattennivån stigit och det befintliga systemet klarar därmed inte av att leda undan allt vatten. 

Gör fuktmätning om det finns misstankar

Misstänker man att något inte stämmer, till exempel att källaren känns väldigt fuktig så bör man göra en fuktmätning. Då kan man kontrollera hur hög luftfuktigheten är i fastighetens källare och i väggmaterialet. Är det en hög fuktnivå så bör man försöka hitta orsaken till problemet så snart som möjligt och åtgärda det omgående. Det kan finnas andra anledningar förutom felande dränering, men det är inte en ovanlig orsak. 

Det är viktigt att åtgärda problemet

Om man struntar i att göra något åt dränering som inte fungerar som den ska så kan det uppstå många olika skador på fastigheten på grund av fukten som sprider sig. En fuktig miljö är också något som mögelsvampar trivs i och får de fäste i bostaden så kan det innebära risker för hälsan att vistas där.

Den som tar problemet på allvar och vill ha hjälp att åtgärda det kan gå in på http://www.kollandagrus.se/entreprenadarbeten/draneringar/ och kontakta Kollanda Grus AB, det är en entreprenadfirma med lång erfarenhet av att göra husdräneringar.