Det finns väldigt många människor i Sverige som lider av ett eller flera beroenden. Det kan vara lätta beroenden som inte tar över men hela tiden finns där och på ett eller annat sätt påverkar vardagen. Det finns även djupa beroenden som har en tydlig påverkan dygnet runt och blir viktigare än allting annat i livet. När det kommer till svåra beroenden så kan en behandling betyda skillnaden mellan liv och död. Det kan dock vara minst lika viktigt att behandla ett lättare beroende eftersom det kan eskalera med tiden till att bli svårt och därmed livsfarligt. 

Olika beroenden har många likheter

De allra flesta beroenden följer samma mönster men kan fortfarande se ut på olika sätt. Ett beroende drabbar i regel individen fysiskt, psykiskt, socialt och själsligt. Hur man påverkas och hur man fungerar i sitt beroende är dock högst individuellt. Något som de allra flesta tänker på då man talar om beroenden är missbruk av alkohol och narkotika, men beroenden av läkemedel, spel och socker är också väldigt vanligt. Samtliga beroenden kan innebära stor fara för hälsan och svårigheter att ha en fungerande vardag.

 

Behandling i Skåne

Ett behandlingshem i Skåne som tar emot och behandlar personer som lider av alkohol-, läkemedel-, narkotika- spel- och sockerberoende är Rehabcenter STEGET. De erbjuder professionell beroendebehandling enligt 12-stegsmodellen. Behandlingen sker kvällstid så det är möjligt att bo hemma och arbeta under tiden den pågår. Rehabcenter STEGET ger kunskap om den specifika problematik som vanligtvis uppstår och man får även träffa andra med liknande erfarenheter, vilket ofta inger nytt hopp om att det finns en väg ut ur beroendet.

STEGET är ett litet företag med genuin, familjär anda och stort engagemang. Deras behandling fokuserar på att lära individer hantera vardagen nyktert, med allt vad det innebär. Även stress- och sorghantering är några viktiga pusselbitar.